O Wydawnictwie

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - 20 lat istnienia

2004-2024

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powstało w 2004 roku.
Od początku działalności realizujemy
założenie dostarczania aktualnych, rzetelnie
i kompleksowo opracowanych informacji, związanych z szeroko pojętym budownictwem.

Od 20 lat wydajemy miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który dociera do wszystkich inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Ponadto w naszym portfolio znajduje się kwartalnik „Przewodnik Projektanta”, który ma na celu szerzenie informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji.

Wydawnictwo jest także organizatorem projektu Kreator Budownictwa Roku,
który ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych w branży budowlanej.

Na stronie www.inzynierbudownictwa.pl zamieszczony jest sklep z czasopismami
dla inżynierów i projektantów, które można zamawiać i czytać w aplikacji o nazwie
Inżynier budownictwa.

Wersje cyfrowe wszystkich naszych publikacji dostępne są także na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
(https://portal.piib.org.pl) dla ok. 120 000
członków PIIB.

Nasze tytuły

Inżynier Budownictwa

Miesięcznik kierowany do osób posiadających uprawnienia budowlane. Zawarte w nim informacje odpowiadają na potrzeby inżynierów w zakresie interpretacji regulacji prawnych w obszarze budownictwa, nowych technologii oraz wiadomości o pracach
i działaniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przewodnik Projektanta

Kwartalnik skierowany do szerokiego
grona osób, które chcą poszerzyć
swoją wiedzę o procesie projektowania
z uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych i instalacyjnych, a także
zapoznać się z zagadnieniami prawnymi
z zakresu wykonywania działań
projektowych.

Kreator Budownictwa Roku

Okolicznościowa publikacja,
która zawiera prezentacje laureatów
projektu Kreator Budownictwa Roku.
Na kilku jej stronach (od 4 do 6)
zamieszczany jest opis wyróżnionej
osoby, firmy oraz produktu lub inwestycji,
a cała prezentacja ilustrowana jest dużymi zdjęciami.

Newsletter

Dołącz do ok. 44 000 subskrybentów


Nasze serwisy

Serwis www.inzynierbudownictwa.pl to specjalistyczne treści dla inżyniera, najświeższe wiadomości z branży, interpretacje prawne z obszaru budownictwa, informacje o wydarzeniach branżowych i inwestycjach oraz oferty pracy dla specjalistów. Jest również sklep z czasopismami dla inżynierów i projektantów, które można zamawiać i czytać w aplikacji o nazwie Inżynier Budownictwa.
Serwis stanowi aktualną bazę informacji technicznych o produktach, firmach i inwestycjach budowlanych. Zawiera karty techniczne produktów budowlanych, instalacyjnych, sprzętu budowlnego oraz oprogramowania komputerowego. Ponadto znajdują się teczki firm, świadczących usługi w branży budowlanej, zgrupowane w głównych działach: produkcja, wykonawstwo, projektowanie oraz obsługa inwestycji.
Serwis poświęcony projektowi Kreator Budownictwa Roku, który ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszych w branży budowlanej. Oprócz prezentacji laureatów tytułu Kreator Budownictwa Roku, zamieszczone są aktualne informacje związane z ich działalnością. Strona zawiera również filmy, zdjęcia i opisy wydarzeń związanych z przyznaniem tytułów.
Kreator Budownictwa Roku
Kreator Budownictwa Roku
Kreator Budownictwa Roku – XIII edycja

W 2023 roku już po raz kolejny wyróżniliśmy osoby i firmy, a także produkty i inwestycje kreujące rynek budowlany.
Kreator Budownictwa Roku to projekt,
który ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych w branży budowlanej.
Podczas gali Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa honoruje osoby
oraz firmy, które swoją działalnością kształtują rynek budowlany. Docenia w ten sposób dążenie do rozwoju budownictwa, wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań, jakość oferowanych usług, a także społeczną odpowiedzialność biznesu.

Projekt skierowany jest do osób, zarządzających przedsiębiorstwami budowlanymi oraz do firm, takich jak producenci materiałów budowlanych, biura architektoniczne i projektowe, firm doradczych, inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców.

Tytułem Kreator Budownictwa Roku Wydawnictwo pragnie promować dobre praktyki, etyczne zachowania, ale także inspirować i motywować do dalszych działań.
Kreator Budownictwa Roku

Formularz kontaktowy